Privatpolitik & Cookies

Hvis du benytter vores hjemmeside, accepterer du samtidig brugen af cookies. En cookie er en uskadelig datafil, som bliver gemt på din computer, når du besøger en hjemmeside. Vi bruger cookies, fordi de er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere, men vi bruger dem også af andre årsager. Begge dele beskrives detaljeret herunder.

Cookieinformation

1.Nødvendige cookies
1.1 Nødvendige cookies er cookies, som er påkrævede for, at vi som tjenesteudbyder kan levere en tjeneste, du som slutbruger udtrykkeligt har anmodet om ved at besøge vores hjemmeside. Vi benytter nødvendige cookies, som sætter os i stand til at genkende dig, når du klikker rundt på hjemmesiden – fx når du lægger varer i kurven, så dine varer ikke havner i en andens kurv og omvendt. Vi kender ikke din identitet, men du får et nummer, som gemmes i en cookie og som gør, at vi kan genkende dig som bruger fra klik til klik. Vi benytter også nødvendige cookies til at holde styr på, om du er logget ind eller ej og cookies, der gør, at vi kan genkende dig fra tidligere besøg, så vi fx kan bevare din kurvs indhold til næste gang, du kommer forbi.

1.2 Cookies til forbedring af brugeroplevelsen
Vi benytter cookies til at gemme dine valg på hjemmesiden, så du ikke skal angive dem, hver gang du besøger os. Det gør vi for at forbedre din brugeroplevelse af vores hjemmeside. Det er typisk sprogpræferencer og flueben, hvor du markerer, at du ikke ønsker at se en popup igen osv. Ud over cookies fra boform.dk benyttes indlejrede systemer som fx Youtube, som også placerer cookies.

1.3 Cookies til trafikanalyse
Vi benytter cookies i forbindelse med indsamling af data til analyse af trafikken på vores hjemmeside. Det sker med værktøjet Google Analytics, som gemmer trafikoplysninger, herunder din computers IP-adresse og sætter os i stand til at analysere, hvordan vores hjemmeside benyttes af brugerne. Disse data gemmes i sidste ende på Googles servere i USA.

Hvis du ikke er indforstået med, at Google gemmer data, som genereres af din brug af vores hjemmeside, kan du fravælge cookies fra Google Analytics ved at installere Googles browser-add-on, som kan hentes her

1.4 Sletning af cookies
Du kan til enhver tid slette cookies, som er blevet gemt på din computer ved tidligere besøg på vores hjemmeside. I nyere browsere gøres det med genvejstastkombinationen CTRL + SHIFT + Delete.
Hvis genvejstastkombinationen ikke fungerer i den browser, du benytter, kan du slette cookies ved at følge disse vejledninger.

Betingelser for brug

1. Generelle informationer
BOFORM A/S
Aalborg
Porsvej 2
DK-9000 Aalborg
CVR-nr.: 89667011

Telefon: +98 16 59 99
E-mail: boform@boform.dk

2. Informationer afgivet af tredjemand
De links, der er tilgængelige via websitet, er kun til brugerens orientering. Boform A/S er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link på websitet. Sådanne tredjemænd skal på deres egne websites give de af loven påkrævede informationer om sig selv, og Boform A/S er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

3. E-mail via Internettet
Brugerne af websitet gøres opmærksom på, at fortroligheden af ikke-krypterede emails sendt via eksterne netværk ikke kan garanteres. Brugerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige oplysninger til Boform A/S via ikke-krypterede emails.

4. Ophavsret og varemærker
Boform A/S har ejendomsretten, ophavsretten © og alle andre immaterielle rettigheder til websitet. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande. Offentliggørelse, gengivelse, overførelse eller lagring af indholdet af websitet, helt eller delvist, er ikke tilladt, medmindre Boform A/S har givet tilladelse hertil. Forbudet gælder ikke for lagring på en computer eller udskrift til eget brug. Materialet må citeres i henhold til gældende lovgivning. I disse tilfælde skal kilden altid oplyses. Varemærker eller logoer vist på websitet må imidlertid ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden Boform A/S’ skriftlige tilladelse.

Privatpolitik

1.Generelt
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Boform (“Virksomheden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Virksomheden hjemmeside, www.boform.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger
2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.
2.2 Når du køber et produkt på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.
2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.
2.4 Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nye varer/ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig.

2.6 Hvad er grundlaget for indsamlingen?

  • Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.
  • Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.
  • Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.
  • Vi indsamler kun de i pkt. 2.1.3 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil.

3. Brug af databehandlere
3.1 Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores produkter/ydelser. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.2 En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. Dine rettigheder
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

4.3 Retten til berigtigelse

  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  • Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.5 Retten til sletning

  • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores kundeklub. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5. Sletning af persondata
5.1 Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

5.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.

5.3 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.

6. Sikkerhed
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
BOFORM A/S
Aalborg
Porsvej 2
DK-9000 Aalborg
CVR-nr.: 89667011

Telefon: +98 16 59 99
E-mail: boform@boform.dk

8. Ændringer i persondatapolitikken
8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

8.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

9. Versioner
Dette er version 1.0 af Virksomheden persondatapolitik dateret den 29.06.20